Hidrolik Sistemelerin Çalışma Prensibi

Hidrolik Sistemlerin Çalışma Prensibi

Hidrolik sistemler pascal prensibine göre çalışırlar. Yani küçük bir pompa ile küçük miktarda yağ ve bu yağı önüne büyük bir piston ile büyük bir kuvvet elde edebilirsiniz. Örnerğin, krikolarda olduğu gibi.

Paskal Kanunu: Yer çekimini ihmal edecek olursak, kapalı bir kaba etki eden

kuvvetin sonucunda meydana gelen basınç, sıvı tarafından kabın her noktasına

aynı şiddette etki eder.

F=P x A

F=Kuvvet (kgf)

P=Basınç (kgf/cm²)

A=Alan (cm²)

Hidrolik sistemlerin çalışma mantığı şudur küçük alanda(A2) üretilen basınçı büyük alanda(A1) kuvvete çevirmektir.

hidrolik_kriko

hidrolik_sistemlerin_calisma_prensibi